Ngày đăng: 05/08/2014
Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm, đã khẳng định vị thế là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong nhập khẩu, chế tác và cung ứng sản phẩm đá muối Himalaya. Trong thời gian tiếp theo, MUỐI HỒNG GROUP sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp chiến lược để từng bước thực hiện Tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và vươn ra thị trường khu vực. Những giải pháp chủ đạo bao gồm tăng cường năng lực quản trị điều hành và nghiên cứu và ứng dụng công nghệ xây dựng mới; tăng cường năng lực tài chính, nâng cao sức cạnh tranh và đưa ra chế độ đãi ngộ nhân sự tốt nhất.

Ngày đăng: 29/06/2015
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh Online - Đợt tuyển dụng tháng 7/2015. Qat Group là đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Kinh doanh sản phẩm đá muối Himalaya - Tư vấn thiết kế và setup spa, phòng xông hơi đá muối.

Ngày đăng: 04/05/2015
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh online
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh Online - Đợt tuyển dụng tháng 5/2015

Ngày đăng: 26/03/2015
Tuyển dụng nhân viên Marketing
Tuyển dụng nhân viên Marketing - Đợt tuyển dụng tháng 5/2015

Ngày đăng: 26/03/2015
Tuyển dụng nhân viên kế toán
Tuyển dụng Nhân viên Kế toán - Đợt tuyển dụng tháng 3/2015

Ngày đăng: 26/02/2015
Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật điện
Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật điện - Đợt tuyển dụng tháng 03/2015