Ngày đăng: 05/08/2014
Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm, đã khẳng định vị thế là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong nhập khẩu, chế tác và cung ứng sản phẩm đá muối Himalaya. Trong thời gian tiếp theo, MUỐI HỒNG GROUP sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp chiến lược để từng bước thực hiện Tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và vươn ra thị trường khu vực. Những giải pháp chủ đạo bao gồm tăng cường năng lực quản trị điều hành và nghiên cứu và ứng dụng công nghệ xây dựng mới; tăng cường năng lực tài chính, nâng cao sức cạnh tranh và đưa ra chế độ đãi ngộ nhân sự tốt nhất.

Ngày đăng: 14/11/2016
Hình ảnh và vị thế ngày hôm nay của Công ty TNHH Quỳnh Anh Thư đã được xây dựng qua nhiều năm bởi đội ngũ nhân viên nhiệt huyết và tài năng. Những người lãnh đạo trong công ty đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường. Bằng sự học hỏi, trau dồi và thử nghiệm các phương án sản xuất kinh doanh, đội ngũ lãnh đạo đã có những kinh nghiệm quý báu trong hoạch định chiến lược, quản lý hoạt động kinh doanh. Điều đó được thể hiện bằng việc doanh số tăng qua các năm và Công ty Quỳnh Anh Thư hiện nay là Công ty dẫn đạo thị trường trong việc ứng dụng sản phẩm từ đá muối tại Việt Nam.

Ngày đăng: 23/09/2016
Tuyển dụng thợ mộc 11/2016
Tuyển dụng thợ mộc 11/2016

Ngày đăng: 23/09/2016
Tuyển dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh 11/2016
Tuyển dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh

Ngày đăng: 23/09/2016
Tuyển dụng thợ điện 11/2016
Tuyển dụng thợ điện 11/2016

Ngày đăng: 23/09/2016
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh 9/2016
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh Online - Đợt tuyển dụng tháng 9/2016